Saturday, October 31, 2009

Sebab Doa Tidak Diterima

Syafiq El Balakhi Rahimuallah meriwayatkan bahawa semasa Ibrahimbin Adham r.a. sedang berjalan-jalan di negeri Basrah, dia ditanyapenduduk negeri itu. Mereka bertanya, "Ya Ibrahim, mengapa doa kamitidak diendahkan lagi, padahal bukankah Allah telah berfirman "Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah : "Bahawasanya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu"
(Al-Baqarah : 186)

Ibrahim memberi jawapan kepada mereka. Katanya, "Wahai pendudukBashrah, itu disebabkan kerana kalbu kamu telah dimatikan oleh sepuluhhal. Jika demikian bagaimana Allah Taala akan menyambut doa kamu?.

Antara hal-hal yang menunda doa kamu daripada diterima oleh Allah ialah:

- Kamu telah mengenal Allah, tetapi tidak menunaikan hakNya.

- Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isinya.

- Kamu mengaku cintakan Rasulullah s.a.w, tetapi meninggalkan sunnahnya.

- Kamu mengaku bencikan syaitan, tetapi mematuhi ajakannya.

- Kamu mengaku ingin masuk syurga, tetapi kau menjerumuskan diri ke dalam maksiat.

- Kamu menyakini bahawa kematian itu suatu kepastian, tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan diri menghadapinya.

- Kamu sibuk dengan keburukan orang lan, tetapi mengaibkan keburukan diri sendiri.

- Setiap waktu kamu menguburkan orang mati, tetapi setiap kali jualah kamu tidak pernah merenunginya.

- Kamu telah menikmati nikmat Allah, akan tetapi tidak pernah mensyukurinya.

0 comments: